1. Вартість послуг зазначається в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі здійснюються в національній валюті України. 

2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця Замовником протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання рахунку. 

3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем. 

4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника у випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після першого заняття та письмово попередив Виконавця про своє рішення протягом 2 (двох) календарних днів з дня проведення першого заняття. Повернення коштів буде здійснено протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника. 

5. У випадку коли Замовник зробив помітки в тексті навчального матеріалу на обговоренні або консультації, Виконавець має право визнати їх такими, що були у вжитку та в разі зупинення навчання Замовником вважати їх придбаними.  У випадку, коли Замовник побажав зупинити постачання послуг або обслуговування , вказаних в п. 4 повернення коштів не передбачається та є неможливим. 

6. У разі, якщо Замовник не може продовжувати постачання послуг або обслуговування за непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за мінусом вартості  матеріалів та за мінусом годин отриманих Послуг (за прайсовою вартістю навчання, без знижки) за письмовою заявою Замовника. Розрахунок проводиться після дати інформування Виконавця про неможливість продовження постачання послуг або обслуговування за весь час дії непередбачуваних обставин та за умови надання відповідних підтверджуючих документів. 

7. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного договіру та не може бути перенесено на наступні договори. 

8. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин, в тому числі з причин відсутності якісного інтернет-зв’язку та/або технічної можливості з’єднання з Виконавцем з боку Замовника, за виключенням непередбачуваних обставин, сплачені кошти не повертаються.

 9. При купівлі цифрового матеріалу, що є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, усі продажі є остаточними та не підлягають поверненню, заміні чи відшкодуванню, сплачені кошти за надані матеріали поверненню не підлягають.