Політика конфеденційності ФОП “Мєшков”, ми поважаємо Вас та Ваші данні.

Для використання деяких служб, програм і продуктів ФОП “Мєшков” (далі - Продукти або Послуги ФОП “Мєшков”) може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації . Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів, аккаунтів у соціальних мережах або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять пояснення, як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності. Додаткові питання: main@cubeo.com.ua

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між ФОП “Мєшков” і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку ФОП “Мєшков” та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, які діють від імені ФОП “Мєшков” , можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів ФОП “Мєшков”.
Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів , послуг та іншого, прдоставлених ФОП “Мєшков” означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти ФОП “Мєшков” і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп'ютера (ЕОМ).

1. Персональна інформація, що збирається і обробляється ФОП “Мєшков”
У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:
1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає ФОП “Мєшков” при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію на сайті ФОП “Мєшков” (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів ФОП “Мєшков” Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів ФОП “Мєшков”, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому ФОП “Мєшков” залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти чи під час отримання послуг від ФОП “Мєшков” .
• 1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує ФОП “Мєшков” виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.
2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів
Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:
2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів ФОП “Мєшков” ;
2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача ФОП “Мєшков” використовує Cookies .
2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з ФОП “Мєшков” договорів або угод.
2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються ФОП “Мєшков” ).
3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам
3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів або послуг ФОП “Мєшков” , технічної документації до них, а також Ліцензійної угоди на їх використання.
3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :
3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів ФОП “Мєшков” або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права ФОП “Мєшков” та/або відповідний договір.
3.2.4. Передача необхідна для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів на ім'я Користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.
3.2.5. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.
3.3. При обробці персональних даних користувачів ФОП “Мєшков” керується Законом України №2297 «Про персональні дані».

4. Обмеження відповідальності
4.1. ФОП “Мєшков” не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів або Послуг ФОП “Мєшков” , не контролює її достовірність і актуальність, проте ФОП “Мєшков” залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.
4.2. При розміщенні (наданні ФОП “Мєшков”) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
4.3. ФОП “Мєшков” не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти або ПослугиФОП “Мєшков” .
4.4. ФОП “Мєшков” не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту або Послуги ФОП “Мєшков” ; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів або Послуг певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.
5. Захист Персональної інформації
ФОП “Мєшков” приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації.
7. Заключні положення
Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені ФОП “Мєшков” в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою http://cubeo.com.ua/privacy. У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Ліцензійної угоди з Користувачем, переважну силу має Ліцензійну угоду.
8. Контактна інформація «ФОП Мєшков»
ФОП “Мєшков”
40001, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 165, оф.5

Залишились питання?

задайте їх нам у зручній формі